czwartek, 19 stycznia 2017 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska z najgorszym wynikiem w kraju

Aktualności

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska z najgorszym wskaźnikiem osób biorących udział w Mszach Św. Takie wnioski płyną z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2015, które zaprezentowano w ub. tygodniu. Wierni z diecezji są też jednymi z najrzadziej przyjmujących komunię. 

Najlepiej pod względem frekwencji wygląda sytuacja w południowo-wschodniej części Polski. W diecezji tarnowskiej jest to aż 70,5 proc. Najgorsza frekwencja w kraju jest z kolei w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej 26 proc. Dane ISKK potwierdzają tezę, że od kilku lat poprawia się świadomość religijna Polaków. Wzrasta bowiem odsetek tych, którzy będąc na mszy, przystępują do komunii świętej, którą poprzedza spowiedź.

Najczęściej komunię przyjmują wierni w diecezjach tarnowskiej (24,8 proc.), najrzadziej do komunii idą katolicy w diecezjach sosnowieckiej (11,1 proc.), koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4 proc.), archidiecezji łódzkiej (11,8 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (11,9 proc.) i diecezji elbląskiej (13 proc.).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego szacuje, że w Polsce jest ponad 10 tys. parafii oraz ponad 30 tys. księży, których w dużej mierze wspierają ludzie świeccy, którzy należą do różnych wspólnot oraz organizacji działających w parafiach. Spada natomiast liczba osób wstępujących do seminariów duchownych, a tym samym młodych księży.