piątek, 1 grudnia 2017 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Światowy dzień walki z AIDS

Aktualności, Miasto, Zdrowie

Wirus HIV jest jednym z najbardziej „demokratycznych” – żadna grupa zawodowa czy wiekowa nie jest wolna od tego problemu. Nadal rośnie liczba osób zakażonych, w szczecińskiej poradni pod opieką są 16-letni pacjenci. W Polsce leczonych jest w tej chwili ponad 10 tys. osób. W tym roku w województwie zachodniopomorskim wykryto już 76 nowych zakażeń wirusem. Temu właśnie tematowi poświęcona była konferencja prasowa, zorganizowana 1 grudnia br. przez Urząd Marszałkowski WZ.

Problem ten jest bardzo ważny, dotyka milionów osób na świecie, głównie w krajach mniej rozwiniętych. Niestety Polska nie ma najlepszych statystyk. Do tej pory zmarło 1347 osób chorych na AIDS, a zakażonych jest powyżej 22 tys. Każdego roku powinniśmy mówić o problemie, przypominać i zachęcać do wykonywania badań – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Zakażenie wirusem HIV stanowi nadal jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych w kraju. Zaledwie 40 procent chorych posiada wystarczającą wiedzę o zagrożeniu. Ponad połowa pacjentów u których rozpoznany jest wirus, jest w fazie zaawansowanego AIDS. W tym roku w naszym województwie wykryto już 76 nowych zakażeń HIV , w 2016 i 2015 było ich niecałe 60, a w 2014 – 38.

Przestańmy kreować sytuację, że narkomania dożylna to główny i jedyny powód HIV. Mamy wzrost w Polsce o ponad sto kilkadziesiąt procent zakażeń drogą kontaktów seksualnych. HIV jest chorobą weneryczną. Do 9 na 10 zakażeń wirusem na świecie dochodzi drogą kontaktu seksualnego. – podkreślała Dr Magdalena Pynka z Kliniki Chorób Zakaźnych PUM.

Najczęściej zakażeniom ulegają mężczyźni, w tym ci mający kontakt seksualny z innymi mężczyznami. Natomiast wzrost liczby zakażonych wśród młodych ludzi wynika także z niewystarczającej ilości działań informacyjno-edukacyjnych.

Młodzi ludzie współżyjący już w wieku 14-15-tu lat nie mają wystarczającej wiedzy na temat zagrożeń oraz nie wiedzą w jaki sposób się zabezpieczać. Niestety mimo tego, że szkoły są otwarte na nasze działania, to rodzice często nie wyrażają zgody na edukacje seksualną – informowała Justyna Bągorska, przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy Da Du.

Liczba zakażeń wzrasta także u osób w wieku 50 +.
Jeździliśmy po sanatoriach, rozdawaliśmy ulotki plakaty, rozmawialiśmy z kuracjuszami, właśnie po to, żeby te osoby zabezpieczały się podczas stosunków seksualnych. Ludzie Ci uważają, że skoro ciąża już im nie grozi, to nie potrzebują zabezpieczenia – mówiła Justyna Bągorska, przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy Da Du.

Ważne jest wykonywanie testów, aby wykryć zakażenie w stadium, w którym nie ma jeszcze rozpoznanego AIDS.

Zachęcamy wszystkich, żeby się testowali. Badania można wykonać anonimowo i bezpłatnie. Szczególnie ważne są badania dla kobiet w ciąży. W przypadku wyniku pozytywnego rzetelnie wykonana diagnostyka do 10 tygodnia i między 33-37 tygodniem ciąży oraz odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie pozwoli niemal w 100 procentach na urodzenia zdrowego dziecka – mówiła Małgorzata Kłys – Rachwalska, kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Pierwszy punkt konsultacyjno-diagnostyczny powstał w 1997 r. w Szczecinie. Zainicjował on program ogólnopolski. Teraz punkty te są ważnym aspektem przeciwdziałania HIV/AIDS.

Wydział Współpracy Społecznej zajmuje się wspieraniem wszelkich działań na rzecz przekazywania wiedzy o AIDS, profilaktyki prowadzonej w różnych środowiskach, także przy pomocy organizacji pozarządowych – mówiła dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ Anna Nowak.

Pomorze Zachodnie w ramach prowadzonych działań wydało także rozmówki rodzinne, przygotowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które pozwolą na przekazanie w jasny, przystępny sposób wiedzy dotyczącej głównie tematyki HIV/AIDS. Trafią one do placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS i ich bliskimi jest czerwona kokardka. Jej idea powstała w 1991 r. Symbol został stworzony przez członków Visual AIDS – organizację charytatywną, zrzeszająca artystów, działającą w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV/AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z wirusem, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi. Symbol ten pojawił się 1 grudnia br., w światowym dniu AIDS, na wieży Zamku Książąt Pomorskich.

W Polsce „Czerwona kokardka” przyznawana jest z okazji Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne. W ubiegłym roku na Pomorzu Zachodnim taką kokardką została uhonorowana Anna Folkman, dziennikarz Głosu Szczecińskiego. W tym roku kokardkę otrzymali: Mariola Cieśla (Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego UW w Szczecinie) oraz Magdalena Stachel (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie).