piątek, 8 grudnia 2017 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Nieznane oblicza puszczy

Aktualności, Kultura i rozrywka, Wydarzenia

Nadleśnictwo Gryfino wraz z zaproszonymi gości zaprezentowało dziś Puszczę Bukową od zupełnie innej strony. Okazuje się, że nie jest to tylko rezerwat przyrody, ale także miejsce historii, kultury oraz wyjątkowa spiżarnia.

Na pierwszy rzut oka Puszcza Bukowa to jeden z najbardziej znanych w Szczecinie lasów, który bezpośrednio sąsiaduje z prawobrzeżnymi dzielnicami. Wydaje nam się, że wiemy o nim wszystko. Jak się dziś okazało, prawda jest zupełnie inna. Projekt „Puszcza Bukowa – las wielu historii” realizowany przez Nadleśnictwo Gryfino odkrywa wielowątkowość podszczecińskich lasów, składających się na Puszczę Bukową. Puszcza bowiem to nie tylko drzewa – to również historia obecności człowieka ukryta w ich gęstwinie, to inspiracje, miejsce odpoczynku i rekreacji, źródło drewna, ostoja bioróżnorodności. To dobry przykład kompromisu pomiędzy potrzebami minionych i obecnych pokoleń ludzi oraz przyrody.

– Konferencja jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Chcemy lasy Puszczy Bukowej przedstawić w wielu aspektach. Dzisiaj prezentujemy przede wszystkim referaty o treści historycznej. Dowiedzieliśmy się o dziejach kartografii, osadnictwa oraz przedstawione zostało „menu”, które oferują nam leśne rośliny. Prelegentami byli ludzie, którzy zajmują się w różny sposób Puszczą Bukową – mówi Tomasz Kulesza, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Zupa z pokrzyw, pędy pałki szerokolistnej, wężymord, herbata z macierzanki, chleb z dodatkiem popiołu z drewna bukowego, miodownik to tylko niektóre spośród wielu „puszczańskich specjałów”, które  stanowiły smaczny dodatek do referatu dr. Kamila Piotra Szpotkowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. O ich walorach smakowych uczestnicy konferencji mieli możliwość przekonać się osobiście w trakcie degustacji będącej zwieńczeniem spotkania.

Jednak oprócz uczty dla ciała, dzisiejsza konferencja była przede wszystkim ucztą dla ducha. W programie dzisiejszego spotkania znalazły się ciekawe tematy dotyczące historii kształtowania się kultury i osadnictwa na terenie Puszczy Bukowej od pradziejów poprzez średniowiecze do czasów współczesnych. Tematami referatów były:

– „Obraz Gór Bukowych w świetle dawnej kartografii” – dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

– „Wykarczować, zaorać, zasiedlić. Puszcza Bukowa w gospodarce cystersów kołbackich w średniowieczu” – dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)

– „Osadnictwo pradziejowe na terenie Puszczy Bukowej” – dr Agnieszka Matuszewska (Uniwersytet Szczeciński)

– „Krajobrazy archeologiczne Puszczy Bukowej” – dr Grzegorz Kiarszys  (Uniwersytet Szczeciński)

– „Wczesno  i późnośredniowieczne osadnictwo Gór Bukowych w świetle archeologii”- dr hab. Andrzej Janowski (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk).

Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali jeden fakt – Puszcza Bukowa jest miejscem wyjątkowym, w którym krzyżowały się dzieje i wpływy wielu społeczeństw i kultur. Do dziś jest to miejsce nie do końca poznane, o czym wprost mówi dr Paweł Migdalski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Puszcza Bukowa jest złożeniem kilku płaszczyzn. Chodzi przede wszystkim o wyjątkową duchowość, bowiem to nie jest tylko przyroda i krajobraz, który potrafi zauroczyć każdego mieszkańca Szczecina i turystów. Wchodząc to tego lasu musimy mieć świadomość tego, że jest to kompleks kulturowy, który odzwierciedla kilka tysięcy cywilizacji ludzkiej na tych terenach. Do tej pory są one nie do końca rozpoznane, a momentami zakłamane. Wchodząc do tego lasu czuję, że jest to miejsce sprzed setek lat – z zachwytem mówi dr Migdalski.

Dzisiejsza konferencja była pierwszą, z dwóch zaplanowanych przez nadleśnictwo w ramach projektu. Zgodnie z tytułem konferencji „Puszcza Bukowa – między kulturą a naturą”, w maju przyszłego roku prezentowane będą zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym Puszczy Bukowej i jego racjonalnym użytkowaniem  (m.in. geologia, klimat, szata roślinna, siedliska przyrodnicze, gospodarka leśna w przeszłości i obecnie, ciekawe badania naukowe). Części referatowej towarzyszyć będzie wyjazd do Puszczy Bukowej. Z uwagi na ogromne zainteresowanie szczecinian, grudniową „kulturową” częścią konferencji nie wykluczona jest również jej powtórka w przyszłym roku.

foto: Rafał Remont