poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Prostsza droga do Zakładów Chemicznych

Aktualności, Biznes

Istotny dla Polic i regionu most w ciągu ulicy Kuźnickiej doczeka się przebudowy. Ponadto mieszkańcy miasta będą mieli szansę przesiąść się na rowery, bo zgęstnieje gminna sieć ścieżek dla cyklistów. Obie inwestycje wesprze Urząd Marszałkowski środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przyznane fundusze w wysokości prawie 8 mln zł trafią do lokalnego samorządu dzięki umowie, którą podpisał w piątek, 15 grudnia 2017 roku w Policach marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

To ważne projekty dla gminy Police, jak i powiatu polickiego. Ich koszt wyniesie ponad 11 mln zł. Prawie 8 mln zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych.

Zaczynamy kolejny etap inwestycji w Policach, o które wspólnie zabiegaliśmy m.in. z Zakładami Chemicznymi Police z prezesem Krzysztofem Jałosińskim na czele. Szczególnie cieszy modernizacja wiaduktu przy ulicy Kuźnickiej, bo inwestycja ta oznacza w przyszłości duże usprawnienia komunikacyjne w mieście. Z pewnością jednak i ścieżka, która powstanie także w rejonie mostu poprawi warunki poruszania się w gminie – przekonywał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Mieszkańcy gminy Police przesiądą się na rowery

Projekt uwzględnia budowę ścieżki rowerowej od ulicy Kuźnickiej przy pętli autobusowej w okolicach Grupy Azoty do ulicy Dworcowej oraz w Trzebieży, na odcinku od ulicy Plażowej przy pętli autobusowej do ulicy Brzozowej. W sumie to ponad 4 km tras dla cyklistów. Inwestycja przewiduje także powstanie dwóch obiektów „Bike&Ride” oraz zakup i montaż dwóch wiat przystankowych z 25 miejscami postojowymi dla rowerów. Koszt prac oszacowano na ponad 4,3 mln zł. Wartość unijnego sięga prawie 3,3 mln zł. Całość inwestycji ma być gotowa do grudnia 2019 roku.

Ważny wiadukt w Policach do modernizacji

Ten ponad 175-metrowy most w ciągu ul. Kuźnickiej znajduje się na ważnym odcinku trasy Trzeszczyn-Jasienica. Modernizacja zwiększy przede jego nośność z klasy C (30 ton) na klasę B (40, a nawet 42,5 tony), ale także ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej oraz usprawni połączenia między centrami logistycznymi, towarowymi i kolejowymi, a polickim portem. Wiadukt ze względu na zły stan techniczny wymagał remontu. Od pewnego czasu obowiązywał na nim ruch wahadłowy z nośnością do 30 ton. Według statystyk obiekt obsługiwał dziennie nawet 170 samochodów ciężarowych. Prace przy projekcie rozpoczęły się w październiku br. Potrwają one do sierpnia 2018 roku. Oddanie do użytku nowej infrastruktury zaplanowano zaś na wrzesień przyszłego roku. Ich koszt Gmina Police oszacowała na około 7 mln zł. Urząd Marszałkowski dołoży z unijnych funduszy 4,4 mln zł.

Szczególny dzień dla gminy Police, choć z Panem Marszałkiem podpisaliśmy już wiele umów gwarantujących wsparcie dla naszych inwestycji. To przedsięwzięcia dla wspólnego dobra. Oczywiście niezwykle ważny jest wiadukt, bo to element infrastruktury rozwijającej gospodarczo i ekonomicznie Police, Szczecin oraz region, z której najbardziej skorzysta jednen z największych pracodawców na Pomorzu Zachodnim – Zakłady Chemiczne – zaznaczył burmistrz Polic Władysław Diakun.

Oba projekty wpisują się w realizację 2 i 5  Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020  w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i przebudowy dróg lokalnych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.