piątek, 22 grudnia 2017 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Wspieramy ducha innowacji

Aktualności, Biznes

Zachodniopomorskie przedsiębiorstwa po raz kolejny mogąotrzymać wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe oraz zakup potrzebnej do tego infrastruktury. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkursy na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Konkurencyjna gospodarka opiera się na przedsiębiorstwach, które ciągle szukają nowych rozwiązań, testują, próbują i doskonalą je. Właśnie taką przedsiębiorczość – innowacyjną i prącą do przodu – Pomorze Zachodniesystematycznie wspiera. – Wspólną pracą z wieloma samorządowcami zbudowaliśmy dobry klimat dla przedsiębiorczości. Rozwój naszych lokalnych firm i nowi inwestorzy ściągnięci do regionu dały rezultat w postaci najszybciej spadającego bezrobocia w ostatnich dwóch latach i bardzo szybki wzrost PKB. Pracujemy, by ten trend utrzymał się w kolejnych latach. By tak się stało musimy mocno wesprzeć sektor innowacji. Zbudować ekosystem, ułatwić biznesowi badania i wdrażanie nowych produktów. – wyjaśnia marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Sukces pojedynczej firmy przynosi korzyści całemu regionowi. Dla rozwoju regionalnej gospodarki ważne jest zwiększenie skali inwestycji przedsiębiorstw wbadania i rozwój. – Przedsiębiorcy bardzo często realizują prace B+R, nie zdając sobie z tego sprawy. Dla nich jest to inwestycja w rozwój firmy. Tymczasem, ulepszając swoje produkty, technologie czy usługi, prowadzą właśnie projekty badawcze – zauważa Katarzyna Kaak-Łasecka, koordynator w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego. Projekty badawczo-rozwojowe nie muszą i nie powinny być domeną tylko wielkich koncernów. – Warto, by przedsiębiorcy dostrzegli korzyści, jakie daje podjęcie działalności B+R. To m.in. wzrost rentowności sprzedaży nowych produktów czy ulgi podatkowe, ale też budowanie przewagi konkurencyjnej, prestiż, wizerunek irozwój pracowników. To także budowanie relacji i współpracy z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi – dodaje p. Katarzyna. Niezależnie od wielkości firmy, takie projekty wymagają nakładów finansowych.

Badania, rozwój i laboratoria

Od 2 stycznia do 2 marca 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach dwóch działań RPOWZ: 1.1 typ 2: „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej” oraz 1.2 typ 1: „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach”. W pierwszym przypadku wsparty może być cały proces powstawania innowacji – od pomysłu i przygotowania, aż do pilotażowego wdrożenia (prototyp), jednak z wykluczeniem produkcji. W drugim można dofinansować zakup wyposażenia specjalistycznych laboratoriów  badawczych.

 

W obu działaniach na dotację mogą liczyć przedsiębiorstwa z kluczowych dla regionu dziedzin. – Wnioskodawca musi wykazać powiązanie z inteligentną specjalizacją Pomorza Zachodniego lub z branżą wywierającą na nią bezpośredni wpływ – zaznacza Magdalena Sikorska-Brezgieł, kierownik w Wydziale Wdrażania RPO UMWZ. Doświadczenia z poprzedniego naboru w działaniu 1.1 pokazują, że wiele zgłaszanych przedsięwzięć dotyczy sektora IT. Wnioskodawcy błędnie kwalifikowali wtedy rutynowe prace nad produktami jako działania badawczo-rozwojowe. W przypadku oprogramowania komputerowego musi to być postęp naukowy lub techniczny, wyeliminowanie jakiejś niepewności. Tworzenie kolejnych wersji oprogramowania czy wykorzystanie dostępnych już metod nie jest pracą badawczo- rozwojową – przypomina p. Magdalena.

 

Projekt i co dalej

Wiele firm zleca prace B+R jednostkom naukowym, aleto projekty partnerskie pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi prowadządo nawiązania dłuższej współpracy – podkreśla Katarzyna Kaak-Łasecka.

Rozwiązanianie powinny trafiać do szuflady. – Wnioskodawca musi wykazać, jak chce wykorzystać wyniki badań. Nie może być wątpliwości, że rozwijają one firmę i region – podkreśla Magdalena Sikorska-Brezgieł. Wnioskodawcy mają na to 3 lata od zakończenia projektu.

 

Priorytet: innowacje

Takiego wsparcia dla swoich pomysłów szuka Towarzystwo Handlowe  ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. Pierwszym krokiem było wybudowanie montowni urządzeń komputerowych ze środków RPOWZ. Baza pozwoliła firmie na prowadzenie badań, a następnie komercjalizowanie ich wyników. Dzięki temu spółka może tworzyć urządzenia komputerowe o dowolnym kształcie i rozmiarze, przy jednoczesnym polepszeniu parametrów użytkowych, a to już rewolucyjne rozwiązanie.

Dzięki innowacyjnym technologiom firma Alplast ma możliwość stworzenia
urządzenia komputerowego o dowolnym kształcie i rozmiarze.

Spółka otrzymała też unijne dofinansowanie na wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego, które stanie się głównym ośrodkiem tworzenia innowacji. – Fundusze Europejskie umożliwiły nam praktycznie nieograniczony rozwój. Cały czas mamy nowe pomysły, które nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie możliwości, jakie niosą ze sobą dotacje – podkreśla Joanna Indycka, prezes zarządu spółki.

Inną regionalną firmą, która swoją przyszłość opiera na badaniach i poszukiwaniu nowych rozwiązań, jest Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA.– Szybka „dewaluacja” stopnia nowości opracowanych i stosowanych technologii oraz wysoki poziom rotacji wyposażenia technicznego oznaczają ciągłe ponoszenie dużych nakładów finansowych na B+R. Skłoniłonas to do podjęcia strategicznej decyzji o powstaniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Selfa – mówi Marek Bartoszewskiz Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA. Na jego utworzenie przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie z działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Ośrodek umożliwi prowadzenie specjalistycznych badań, a tym samym pozwoli firmie utrzymać pozycję lidera na rynku grzejnictwa.

Przedsiębiorstwa takie jak Selfa czy ALPLAST są wizytówką regionalnej gospodarki. Dotacje na projekty B+R pozwalają im zminimalizować ryzyko, które często wiąże się z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań.

 Monika Wierżyńska