poniedziałek, 8 stycznia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Sprawa bulwarów na Wałach Chrobrego – oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej

Bez kategorii

Ile odsłon będzie mieć jeszcze ta dyskusja? Publikujemy najnowsze oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. odmawia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o. Brak jest jakichkolwiek wiarygodnych danych potwierdzających, że nastąpi zwrot pieniędzy zainwestowanych przez wspólników w remont nabrzeży: Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie. O zasadności dokapitalizowania spółki można mówić tylko wtedy gdy z planów finansowych wynika, że w rozsądnym czasie nastąpi zwrot zainwestowanego kapitału. Tymczasem wniosek Żeglugi Polskiej SA opiera się na prognozowanym wyniku finansowym spółki Polsteam, który pokazuje, że inwestycja być może pozwoli spółce Polsteam przetrwać (nie generować stale straty), ale nie pokazuje, że zainwestowany przez wspólników kapitał zwróci się, a tym bardziej, że zacznie przynosić zyski.

Żegluga Szczecińska sp. z o.o., na podstawie doświadczenia Gminy Miasto Szczecin w zakresie kosztów remontu nabrzeży, szacuje, iż remont opisany we wniosku Żeglugi Polskiej SA, w szczególności pogłębienie toru przy nabrzeżach do 9,5 m, nie zamknie się kwotą 18 mln zł. W ocenie Żeglugi Szczecińskiej remont nabrzeży, który umożliwiłby przyjmowanie największych statków pasażerskich, wyniósłby między 40 – 60 mln zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego o 20 mln zł i przystąpienie przez spółkę Polsteam do realizacji największej inwestycji w historii istnienia spółki, jest bardzo poważną decyzją wymagającą sporządzenia rzetelnych analiz ekonomicznych i budowlanych. Tym bardziej, że środki na podwyższenie kapitału zakładowego są w dużej części środkami publicznymi. W związku z brakiem tych dokumentów i koniecznością zachowania zasady gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych Żegluga Szczecińska sp. z o.o. nie może zagłosować za podwyższeniem kapitału w spółce Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o.

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. odmawia zgody na podwyższenie kapitału również z uwagi na zagrożenie wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej. W ocenie Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. dokapitalizowanie spółki Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o. ze środków pochodzących od spółek, które dysponują publicznymi pieniędzmi, może stanowić indywidualną pomoc publiczną, której udzielenie wymaga uprzedniego zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Wniosek Żeglugi Polskiej SA o podwyższenie kapitału w spółce Polsteam został złożony bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania przed Komisją.