piątek, 26 stycznia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Pożegnanie wojewody

Aktualności, Wydarzenia

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie poznaliśmy dziś nazwiska nowego wojewody zachodniopomorskiego. Jednocześnie w gmachu przy Wałach Chrobrego w obecności wielu oficjeli pożegnano Krzysztofa Kozłowskiego.

Nasze województwo wciąż pozostaje bez wojewody od czasu, gdy pełniący ten urząd Krzysztof Kozłowski został sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło uroczyste pożegnanie Kozłowskiego, który po półtora roku zmienił miejsce zatrudnienia.

– Miałem wielki zaszczyt i honor pełnić tę funkcję. Bez wątpienia ten urząd na zawsze pozostanie w moim sercu, jako czas niezwykle szczęśliwy. Mogłem służyć mieszkańcom zachodniopomorskiej ziemi, jako przedstawiciel rządu w terenie. Wszystkie nasze działania są zasługą rządu Rzeczypospolitej i administracji rządowej – mówił nie kryjąc wzruszenia Krzysztof Kozłowski.

Szczególne słowa wdzięczności były już wojewoda skierował do arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz swojego obecnego zwierzchnika Joachima Stanisława Brudzińskiego.

– Dziękuję za zaufanie, jakim Ekscelencja zechciał mnie obdarzyć na samym początku. Wierzę głęboko w to, że arcybiskupie błogosławieństwo, które spoczywało na mnie ustrzegło mnie od wielu błędów. Nie mogę również zapomnieć o Joachimie Brudzińskim, któremu również pragnę podziękować. To wielka postać zachodniopomorskiej i ogólnopolskiej polityki. Dzięki niemu mogłem się przyglądać czym jest polityczne rzemiosło i służba na rzecz Rzeczypospolitej. Jest to dla mnie wielki honor, że będę mógł teraz bezpośrednio pod panem ministrem Brudzińskim służyć i wykonywać jego polecania i wolę – deklarował Kozłowski.

Obecny na uroczystości Metropolita Szczecińsko-Kamieński zapewniał o swoim dalszym wsparciu działań nowego wiceministra oraz życzył mu dalszych sukcesów na tym ważnym stanowisku.

– Dziękujemy za nadzieję i dynamizm. Pana dokonania będą owocować w przyszłości. Życzymy, by doświadczenie Szczecina było depozytem i zasobem sił dla dalszej pracy dla Rzeczypospolitej. Będzie za panem szła modlitwa naszego błogosławieństwa. Życzymy tego, by dał się Pan porwać nurtowi spraw Rzeczypospolitej, które czasami będą jak nurt wezbranej wody, a czasami będą się rozlewały spokojnie i pluskiem ryby, co po przez powierzchnię wody się przebija. Chcemy życzyć Panu jeszcze tego, by czas urlopu spędzał pan na Pomorzu Zachodnim, bo mądrzy ludzie tak czynią – mówił arcybiskup Dzięga.

Do czasu powołania nowego wojewody jego obowiązki sprawuje Marek Subocz,  dotychczasowy zastępca Krzysztofa Kozłowskiego.