wtorek, 13 lutego 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Politycy biorą się za walkę ze smogiem

Aktualności, Miasto

Ostatnio sporo się w naszym mieście mówi o czystości powietrza, która delikatnie mówiąc pozostawia sporo do życzenia. Problem zauważyli szczecińscy politycy i społecznicy, którzy chcą rozpocząć poważną dyskusję dotyczącą tego groźnego dla zdrowia zjawiska.

Odchodząc od bieżącej polityki w naszym mieście można zauważyć, że w ostatnich dniach przedstawiciele różnych partii zwrócili uwagę na problem związany ze smogiem. Pisał o tym ostatnio na swoim facebookowym profilu radny Marek Duklanowski.

Stacje monitorujące powietrze w Szczecinie powariowały! Właściwie w każdej części miasta czuć smród dymu, oddycha się…

Opublikowany przez Marek Duklanowski na 9 lutego 2018

Interpelowali do prezydenta miasta w sprawie walki ze smogiem radni Urszula Pańka, Bazyli Baran oraz Małgorzata Gadomska. Najwytrwalszym orędownikiem przeprowadzenia zmian mających na celu poprawę jakości w naszym mieście jest radny Wojciech Dorżynkiewicz, który nie dość, że stale interpeluje w tej sprawie do władz miasta, to w swoje działania włącza również lokalnych społeczników. Dziś na konferencji  prasowej wraz z Patrykiem Jaskulskim i Marcinem Biskupskim przedstawił swoje pomysły, które mogą wpłynąć na nasze powietrze.

– Radzimy prezydentowi, by wyszedł z swojego gabinetu, gdzie ma oczyszczacz powietrza i przeszedł się ulicami Szczecina. Być może wtedy rozpocznie prawdziwą walkę ze smogiem – mówi Jaskulski z stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

Wśród wygłoszonych dziś postulatów znalazł się też taki, by zorganizować pierwszy szczeciński panel obywatelski, na którym wraz z ekspertami przeprowadzona zostałaby dyskusja na temat możliwości poprawy jakości czystości powietrza. Chcą też, by w mieście większą troską objąć tereny zielone, powstało więcej stacji badawczych, Straż Miejska została wyposażona w drony badające czystość powietrza, rozwój komunikacji miejskiej, przeprowadzić akcje wymiany pieców węglowych oraz akcje informacyjne.

Władze miasta podkreślają, że zdają sobie sprawę z problemu i podejmują działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Pisze o tym w odpowiedzi na jedną z interpelacji wiceprezydent Marcin Pawlicki.

Gmina Miasto Szczecin zaangażowana jest w szereg inwestycji poprawiających jakość powietrza. Wymiernym efektem są stale prowadzone modernizacje budynków w ramach programu Kawka, obejmujące m.in.: termomodernizację budynków, likwidację starych pieców węglowych, podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej lub montaż pieców gazowych. Do tej pory, w dwóch edycjach, zlikwidowano już blisko 1000 starych pieców. Na chwilę obecną, w zasobie komunalnym znajduje się blisko 18 000 lokali mieszkalnych, z czego ok 35% lokali jest ogrzewana piecami na paliwo stałe (ok. 6500), co ma największy wpływ na jakoś powietrza. Pozostałe 65% mieszkań posiada c.o. i c.c.w. z sieci miejskiej, ogrzewane jest gazem lub elektrycznie.
W 2017 roku wymieniono także ponad 1600 okien w lokalach komunalnych.
Od IV kw. 2017 r. Miasto Szczecin realizuje bezkosztowy projekt pilotażowy dot. Miejskiej Wyspy Ciepła. Działania polegają na mierzeniu odchyleń temperatury w mieście w układzie dobowym dzięki zainstalowanym czujnikom temperatury (zastosowano rozwiązanie SMART – niskoenergetyczną sieć LPWAN i będący działaniem komplementarnym do opracowywanego aktualnie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin” (MPA). Testy temperatury prowadzone są w terminie od września 2017r. do stycznia 2018.
Jednym ze sposobów radzenia sobie z MWC jest utrzymanie w przypadku Szczecina spójnego systemu przyrodniczego miasta, który zapewniałby napływ czystego powietrza (kliny przewietrzające miasto pozytywnie wpływają na klimat miejski) oraz działania na rzecz ograniczania ruchu samochodowego poprzez rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego. Stąd, Gmina Miasto Szczecin aktualnie podejmuje szereg działań służących ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu elektromobilności.
Realizowane zadania dotyczą m.in. wprowadzania samochodów elektrycznych do floty jednostek miejskich (tylko w 2017 r. zakupiono 8 samochodów elektrycznych), tworzenia zachęt dla prywatnych użytkowników samochodów elektrycznych poprzez udostępnienie miejskich stacji ładowania (3 stacje szybkiego ładowania planowane do uruchomienia w I kw. 2018 r.).
Równolegle prowadzone są działania zmierzające do zastąpienia części spalinowego taboru autobusowego autobusami elektrycznymi (wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania). Działania w zakresie elektromobilności realizowane są każdorazowo przy dofinansowaniu zewnętrznym, gwarantującym połączenie efektu ekologicznego z opłacalnością finansową.
Informacje o jakości powietrza w Szczecinie, na bieżąco przekazuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, m.in., na swojej stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/. Dane, dotyczące powietrza w naszym mieście, można sprawdzić także za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak, np. Jakość Powietrza w Polsce, czy Zanieczyszczenie Powietrza. Podjęto rozmowy z WIOŚiem na temat przekazywania mieszkańcom danych, o poziomach substancji w powietrzu, również na tablicach usytuowanych na skrzyżowaniach.
W działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Szczecinie włączona jest także straż miejska, kontrolująca w sezonie grzewczym mieszkania, w których zachodzi podejrzenie palenia np. odpadami.
W 2016 i 2017 roku przeprowadzono szereg działań informacyjnych, których celem było uświadomienie mieszkańców o wpływie zanieczyszczeń powietrza oraz przyrody na ich zdrowie. Obejmowały one organizację festynów, konkursów oraz lekcji, z zakresu ekologii. Informacje na ten temat były przekazywane poprzez media, ulotki, strony internetowe miasta, a także bezpośrednio w rozmowach z mieszkańcami.
Dodatkowo w 2017r. uruchomiono nowy program “ pn. „Zieleń dla Szczecina – zostań opiekunem drzewa”, dzięki któremu pojawia się nowa roślinność i w który zaangażowane są szczecińskie szkoły i przedszkola.
Regularnie urządzane są osiedlowe parki i skwery. W 2017 roku oddane zostały do użytku m.in. Park Majowe, Skwer Zdrowia, kolejny etap zagospodarowania parku Nadratowskiego, Park przy ul. Litewskiej, Park Lipy na Warszewie. 

– Patrząc na inne miasta takie jak Kraków, gdzie od przyszłego roku będzie obowiązywał zakaz palenia węglem czy Wrocław, gdzie na budynkach montuje się panele fotowoltaiczne, to nasze miasto wypada na tym tle blado. Mamy tylko pozorowane działania takie jak zakup kilku samochodów elektrycznych dla urzędników. Nie możemy dyskusji na temat smogu sprowadzać tylko do warunków pogodowych i czekać na mocniejszy podmuch wiatru. Apelujemy do prezydenta o wdrożenie naszych pomysłów – mówi Wojciech Dorżynkiewicz.

Do władz miasta zostało wysłane dziś pismo, w którym zostały zawarte wszystkie propozycje zmian przedstawione przez radnego wraz z społecznikami.