wtorek, 20 lutego 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Seniorze! Zapisz się na darmowe badania oczu!

Aktualności, Miasto, Zdrowie

II Klinika Okulistyki szpitala na Pomorzanach zaprasza na bezpłatne przesiewowe badania okulistyczne wykrywające schorzenie AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem -połączone z edukacją dotyczącą zapobieganiu chorobom plamki żółtej.

Zaproszenie skierowane jest do osób od 50. roku życia, w szczególności tych, które zauważyły u siebie następujące objawy: zniekształcenie obrazu, krzywienie linii prostych, ciemną plamę w centrum pola widzenia, obniżenie poczucia kontrastu i widzenia barwnego.

Badanie odbędzie się 24 lutego 2018 r. (sobota) od godziny 9.00 w II Klinice Okulistyki SPSK-2, piętro -1 (minus 1), w gabinecie nr 9 (wejście przez izbę przyjęć), al. Powstańców Wielopolskich 72 w Szczecinie.

Rejestracja pacjentów odbywa się pod nr. tel. 91 466 12 93. Możliwe będzie przebadanie 100 osób.

U zgłoszonych pacjentów wykonane zostaną następujące nieinwazyjne czynności:

  1. Przeprowadzenie krótkiej ankiety
  2. Badanie ostrości wzroku do dali
  3. Test Amslera
  4. Ocena dna oka
  5. Badanie optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT)

Każda z przebadanych osób otrzyma bezpłatny folder opisujący szczegółowo istotę choroby, wytyczne co do postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu, test Amslera oraz próbkę preparatu z luteiną.

Zapraszamy w imieniu II Kliniki Okulistyki SPSK-2 PUM w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

————————————————

AMD (ang. age-related macular degeneration) – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem to choroba będąca jedną z głównych przyczyn utraty widzenia u osób w podeszłym wieku. Jest to zwyrodnienie centralnej części siatkówki oka, która odpowiedzialna jest za ostre widzenie i rozróżnianie kolorów. Choroba występuje głównie u osób po 50. roku życia. Innymi czynnikami ryzyka są m.in. wcześniejsze występowanie w rodzinie, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, palenie tytoniu oraz wieloletnie narażenie na intensywne światło.