poniedziałek, 5 marca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Tomasz Hinc nowym Wojewodą

Aktualności, Miasto, Wydarzenia

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje i dziś w Urzędzie Wojewódzkim nominację z rąk Joachima Brudzińskiego odebrał nowy Wojewoda Zachodniopomorski.

Ponad miesiąc czekaliśmy na nazwisko nowego Wojewody Zachodniopomorskiego po tym, jak Krzysztof Kozłowski został mianowany wiceministrem MSWiA. Jego miejsce zajął Tomasz Hinc, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz członek zarządu Grupy Azoty.

W uroczystości wręczenie nominacji w Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział: Joachim Brudziński (minister MSWiA), Małgorzata Golińska (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), Paweł Szefernaker (podsekretarza stanu w MSWiA), arcybiskup Andrzej Dzięga, Leszek Dobrzyński, Michał Jach, Stefan Strzałkowski, Piotr Krzystek oraz przedstawiciele podległych wojewodzie służb.

– W imieniu premiera oraz naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego mam przyjemność wprowadzić dziś w najpiękniejsze gabinety w Polsce mojego kolegę i długoletniego przyjaciela Tomasza Hinca. Od początku decyzja ta była jasna i odbyła się bez żadnych targów. Po uzyskaniu akceptacji naszej partii i Jarosława Kaczyńskiego kandydatura nowego wojewody nie budziła żadnych zastrzeżeń. Tomasz Hinc przyjął tę propozycję niezwłocznie – mówił dziś minister Joachim Brudziński.

Czas, który minął od przyjęcia propozycji do wręczenia nominacji potrzebny był na zakończenie procesów i działań w Grupie Azoty.

– W osobie Tomasza Hinca lokalni samorządowcy będą mieli partnera, by ziemia zachodniopomorska się rozwijała – zapewnia minister MSWiA.

Słowa o planach współpracy potwierdził dziś nowy Wojewoda, który nie kryjąc wzruszenia przedstawił wizję rozwoju naszego województwa. Znalazły się w niej dobrze już znane zadania związane z poprawę infrastruktury drogowej, budowa tunelu w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego oraz wspomaganie rozwoju przemysłu stoczniowego.

Uroczystość zakończyła modlitwa Anioł Pański, którą poprowadził Metropolita Szczecińsko-Kamieński Arcybiskup Andrzej Dzięga. Tomasz Hinc otrzymał również od Patriarchy zachodniopomorskiego kościoła błogosławieństwo.

W Radzie Miasta Tomasza Hinca zastąpi Marcin Posadzy, były dyrektor ZBiLK-u oraz obecny dyrektor szczecińskiego oddziału Totalizatora Sportowego.

Poniżej sylwetka nowego wojewody.

Tomasz Hinc ur. 1974 r. w Szczecinie, żonaty od 1999 r., dwoje dzieci.
W 1998 r. ukończył magisterskie studia socjologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim – specjalizacja “Socjologia i psychologia kompetencji społecznych”.

Manager oraz były nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych w latach 1997-2007 – specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations.

Od 2007 r. w Totalizatorze Sportowym w Warszawie, Doradca Zarządu, następnie Dyrektor Oddziału w Szczecinie, w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 r. również Dyrektor Oddziału w Koszalinie.

Od 2006 r. Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, w tym przez dwie kadencje Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, członek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji Rozwoju i Gospodarki Morskiej, Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, Komisji Edukacji, Komisji Sportu i Komisji Rewizyjnej.

Od 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin.

Od 2015 r. Przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.

W latach 2013 – 2015 członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2007 – 2014 członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Od 2003 r. w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Od 2002 r. w Prawie i Sprawiedliwości.

Finalista VI edycji ogólnopolskiego konkursu PNSA – Polish National Sales Awards 2014.

Wyróżniony w finale VII edycji ogólnopolskiego konkursu PNSA – Polish National Sales Awards 2015.

Interesuje się informatyką, psychologią społeczną oraz polityką.

Przez 14 lat czynnie uprawiał piłkę ręczną w szczecińskich klubach.

Były sędzia piłki ręcznej.

foto: ZUW Szczecin