sobota, 10 marca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Prace dyplomowe nagrodzone

Aktualności, Miasto

To pierwsze, ale nie ostatnie w tym roku Nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów i absolwentów szczecińskich uczelni.

– Gratuluje wszystkim laureatom oraz ich promotorom – powiedział podczas uroczystości Piotr Krzystek, prezydent miasta. – To bardzo istotny element projektu Akademicki Szczecin, który pozwala spojrzeć na Szczecin w ciekawym ujęciu i czerpać inspiracje z prac absolwentów.

Najlepszą pracą dyplomową dotyczącą Szczecina wykonaną przez absolwentów kierunków architektonicznych szczecińskich uczelni w 2017 roku została praca magisterska Igi Prüffer  pt.: „Koncepcja rewitalizacji ulicy Kolumba w Szczecinie – Strategia działań wraz z przykładami sposobu kształtowania zabudowy” wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

– Nagrodzona Nagrodą Główną praca to poszukiwanie odpowiedzi, w formie studium czterech przypadków, na postawiony przez Autorkę poblem wydobycia specyfiki i potencjału struktury miejskiej związanej z ul. Krzysztofa Kolumba w Szczecinie, optymalizację zagospodarowania ulicy i jej otoczenia, mających doprowadzić do oddziaływań o charakterze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym – uzasadnia swój wybór komisja konkursowa. – Wykonane analizy są próbą realizacji na tym atrakcyjnym obszarze idei miasta kreatywnego, gdyż kreatywność ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich składowych funkcjonowania człowieka w przestrzeni.

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę główną w wysokości 4.000 zł brutto.

Wyróżnienia w wysokości 2.000 zł brutto przyznano:

1. Pani Agacie Ruchlewicz za pracę magisterską pt.: „Adaptacja starej olejarni w Szczecinie na funkcję mieszkalno-usługową” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

2. Panu Michałowi Czapiewskiemu za pracę magisterską pt.: „Palmiarnia w Szczecinie” wykonaną, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

3. Pani Oldze  Konopliowej za pracę magisterską pt.: „Dworzec Górny” w Szczecinie – zagospodarowanie okolic Placu Zawiszy Czarnego” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

4. Panu Mariuszowi Zielińskiemu za pracę magisterską pt.: „Hotel 5-gwiazdkowy – Wieżowiec Szczecina” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

5. Panu Arturowi Górskiemu za pracę inżynierską pt.: „Projekt budynku informacji turystycznej wraz z ekspozycją panoram i map historycznych przy ul. Korsarzy w Szczecinie” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

6. Panu Mikołajowi Strzelczukowi za pracę inżynierską pt.: „Pawilon wystawowy” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

7. Pani Agnieszce Gryczan za pracę magisterską pt.: „Projekt zagospodarowania terenu przy kościele pw. Chrystusa Króla w Skolwinie” wykonaną na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

8. Pani Adriannie Łupińskiej za pracę licencjacką pt.: „Adaptacja Dworca Pomorzany na Przystanek SKM z funkcją kulturową” wykonaną na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 30 prac dyplomowych wykonanych w 2017 roku o tematyce dotyczącej Miasta Szczecin