wtorek, 13 marca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo. Będzie bezkolizyjnie!

Aktualności, Miasto

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 na odcinku Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo (granica Miasta Szczecin) o długości około 6 km. Nowa droga będzie stanowiła wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Płonię i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3).

– Droga S10 jest kluczowa dla rozwoju naszego województwa – powiedział wicewojewoda Marek Subocz – W ciągu tej drogi na terenie Zachodniopomorskiego budowana jest obecnie obwodnica Wałcza oraz druga jezdnia obwodnicy Kobylanki. Planowany odcinek Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo rozładuje ruch tranzytowy na wschodnich przedmieściach Szczecina.

Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 2,292 miliona złotych. W skład zlecanych opracowań będzie wchodziło miedzy innymi opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej i elementy Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. – Proces przygotowawczy trwa wiele lat, z przygotowaniem inwestycji na przyszłą perspektywę musimy ruszyć już teraz, tak aby zawczasu mieć gotowe projekty – mówi Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Dokumentacja dla tego odcinka powinna być gotowa do końca 2020 roku.

Odcinek dla którego podpisano umowę na realizację dokumentacji rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10 odchodząc ob. obecnego przebiegu w rejonie stacji paliwowej omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK nr 10 na granicy Miasta Szczecin. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3), nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa.