czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Ratujmy małe księgarnie

Bez kategorii

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji ds. Kultury Rady Miasta debatowano nad losem małych, szczecińskich księgarń, których z roku na rok jest co raz mniej.

Z końcem poprzedniego miesiąca Kluboksięgarnia Kulturka przestała istnieć. Podobny los prawdopodobnie czeka księgarnię Uczniowską przy ulicy Jagiellońskiej, która w tym miejscu nieprzerwanie działa od 1946 roku. Pozostałe lokalne księgarnie również gorzko przeżywają zapoczątkowany kilka lat temu kryzys.

Szczecińscy radni chcą podjąć próbę zatrzymania tego procesu i wnioskują o podjęcie przez prezydenta następujących działań. Które zawierają się w trzech wnioskach z wczorajszej dyskusji.

– Jeden z nich dotyczy własnie czynszów. Drugi to zobligowanie PPK do podjęcia działań na forum Unii Metropolii Polskich, aby ta zadziałała w sprawie zmiany ustawy. A trzeci to zobligowanie PPK do przygotowania uchwały o preferencji dla ginących branż, na wzór Krakowa – pisze na swoim facebookowym profilu Rafał Niburski, przewodniczący Komisji do spraw Kultury Rady Miasta.

Przywołana przez radnego krakowska uchwała dotyczy wspierania branż chronionych i zanikających. Została ona uchwalona przez tamtejszą Radę Miasta w 2009 roku i dotyczy takich zawodów jak: szewstwo naprawkowe, obuwnictwo miarowe, garncarstwo, zduństwo, witrażownictwo, gorseciarstwo, antykwariaty, bary mleczne oraz księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność.

Ochrona krakowskich przedsiębiorców w praktyce polega na:

1)organizowaniu przetargów celowych, tj. ograniczonych pod względem przedmiotowym – w takim przypadku lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim wyłącznie rodzaju działalności posiadającego charakter branży chronionej lub zanikającej, np. szewstwa naprawkowego czy też antykwariatu,

2)stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających waloryzacji stawek czynszu netto z uwzględnieniem specyfiki ww. branż,
3)stosowaniu niższej ceny wywoławczej do aukcji, w przypadku gdy oferent zamierza w lokalu prowadzić działalność w zakresie branż chronionych i zanikających.

– Pragnę zaznaczyć, iż intencją Gminy jest dążenie do pełnego zagospodarowania lokali użytkowych, co niewątpliwie będzie służyć rozwojowi lokalnych usług i przedsiębiorczości. Jednak działania te muszą być prowadzone w taki sposób, aby zachowana została dbałość o nasze wspólne mienie komunalne. Pamiętajmy również, iż polityka Miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych powinna prowadzić do wyrównywania szans w prowadzeniu działalności gospodarczej pomiędzy tymi, którzy wynajmują je od osób prywatnych i tych, którzy je wynajmują od Gminy – informowała dziewięć lat temu w specjalnym oświadczeniu Katarzyna Zapał, dyrektor krakowskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Szczecińscy księgarze zwyczajnie przegrywają konkurencję z dużymi galeriami handlowymi i supermarketami, a nawet dyskontami spożywczymi.

Książka to zdecydowanie inny produkt niż artykuły spożywcze, czy kosmetyki, a mała, niesieciowa księgarnia jest nie tylko punktem sprzedaży książek, ale też swoistym centrum kultury, prowadzonym często przez ludzi z pasją, którzy potrafią doradzić w wyborze lektury. Niestety, liczba takich księgarń systematycznie się kurczy, przede wszystkim z powodów ekonomicznych (zbyt wysokie czynsze, silna konkurencja dużych podmiotów – sieci księgarskich, sieci marketów i supermarketów). Księgarze, mimo dużej elastyczności i adaptacji do nowych warunków, przegrywają też w konkurencji ze sklepami internetowymi, które nie spełniają funkcji społecznych. Jeśli wziąć pod uwagę, jak szybko postępują zmiany, może to być ostatni moment, żeby podjąć działania naprawcze – uważa przewodniczący Niburski.

Kolejną sprawą jest niski poziom czytelnictwa w naszym kraju. Z opublikowanego raportu Biblioteki Narodowej możemy dowiedzieć się , że tylko 38% społeczeństwa przeczytało w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę.

Natomiast tylko dziewięć procent sięgnęło w 2017 roku po co najmniej siedem książek.

Foto: Wikipedia; Biblioteka Narodowa