piątek, 13 kwietnia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Chcą, by kamienice stały się zabytkami

Aktualności, Miasto

Inicjatywa Nowy Szczecin wnioskuje do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru planowanych do wyburzenia kamienic z Niebuszewa.

W tym tygodniu do biura wojewódzkiego konserwatora wpłynął wniosek, podpisany przez Igora Podeszwika z inicjatywy „Nowy Szczecin”, dotyczący wpisania do rejestru zabytków fasad kamienic na Niebuszewie. Chodzi o budynki przy ulicach: Krasińskiego 95 (front), Krasińskiego 96 i Niemierzyńskiej 31. Przetarg na ich rozbiórkę został już rozstrzygnięty. Kamienice mogą zniknąć z krajobrazu miasta w ciągu najbliższych czterech miesięcy.

– Czekamy jeszcze na decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeżeli ona będzie, to wtedy praktycznie możemy ruszać z pracami rozbiórkowymi – mówi na antenie Radia Szczecin Tomasz Klek, rzecznik prasowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Inicjatorem ochrony kamienic jest „Nowy Szczecin”, który w ten sposób uzasadnia swoje działania:

Jak możemy przeczytać w Gminnym programie opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXIX/1147/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 roku, wśród obiektów proponowanych do objęcia wpisem do rejestru zabytków jest między innymi zespół osiedla Niebuszewo (ul. Krasińskiego). Oczywiście planowane do rozbiórki kamienice znajdują się na terenie osiedla Niebuszewo – Bolinko, jednak brak jest podstaw do różnicowania sytuacji kamienic znajdujących się na ulicy Krasińskiego, tylko z tego powodu, że jedna ich część znajduje się na terenie osiedla Niebuszewo, a druga na terenie osiedla Niebuszewo – Bolinko. Innymi słowy, podział administracyjny miasta, czy też ustalenie przez radę miasta granic administracyjnych poszczególnych osiedli, powinno pozostać bez wpływu na ocenę wartości historycznej i zabytkowej budynków. Trzeba zauważyć, że kamienice przy ulicach Krasińskiego 95, 96 i Niemierzyńskiej 31 wchodzą w skład układu urbanistycznego całego Niebuszewa, są przykładem oryginalnej XX-wiecznej zabudowy miasta i stanowią o jego tożsamości.

Decyzja o ewentualnym wpisaniu budynków do rejestru zabytków powinna nastąpić w ciągu trzydziestu dni od momentu dostarczenia pisma.

– Nie bez kozery w gminnym programie ochrony zabytków zaproponowano, by wpisem obszarowym objąć kamienice na osiedlu Niebuszewo. A jak wskazuje chociażby architekt Irena Kukla, w przypadku osiedla Niebuszewo – Bolinko mamy do czynienia z zespołem zabudowy osiedlowej o charakterze pasmowym, powstałej w latach 1926-1929. – Jest to świetny kawał architektury i urbanistyki. Nie tylko w skali lokalnej, ale i całego miasta, a nawet w skali całych Niemiec. Było to przecież jedno z pierwszych osiedli, które zostały kompleksowo pomyślane, zaprojektowane, włącznie z kształtowaniem pierzei ulic, wnętrz kwartałów, małej architektury, zieleni o charakterze ogrodowo-parkowym. I wtedy, i dziś tworzy ono ciekawą i przemyślaną całość – informują przedstawiciele inicjatywy „Nowy Szczecin”.