środa, 25 kwietnia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Elektroniczne zwolnienia lekarskie wkrótce w pełni zastąpią papier

Aktualności, Zdrowie

W naszym województwie już 1/3 zwolnień wystawiana jest drogą elektroniczną. To jeden z najlepszych wyników w kraju. Do końca grudnia wszyscy lekarze będą musieli przejść na tę formę wystawiania zaświadczeń.

Pierwotnie e-zwolnienia miały obowiązywać od lipca. Jednak przez nowe rozwiązania zaproponowane przez środowiska lekarskie całkowita rezygnacja z tradycyjnej formy ma nastąpić w grudniu. Poinformował o tym Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski:

– Ten system działa od stycznia 2016 roku. Przez ten czas równoległe działały dwie formy wystawiania zwolnień lekarskich. Całkowite wyparcie papierowej wersji miało nastąpić w lipcu. Niestety między innymi ze względu na apele środowisk lekarskich przedłużony został ten okres przejściowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobrze przygotowany do tego przedsięwzięcia i tu nie ma żadnych zahamowań – mówi wicewojewoda.

Chodzi między innymi o możliwość zatrudnienia „asystentów medycznych”, którzy mieliby odciążyć lekarzy z obowiązku wypełniania elektronicznych formularzy.

– Proponowane są zmiany w prawie, które umożliwiłyby zatrudnianie takich osób. Obowiązki asystenta medycznego mogłaby pełnić pielęgniarka lub osoba wskazana przez poszczególne ośrodki medyczne. Ma to być istotne wsparcie dla lekarza – tłumaczy Marek Subocz.

Decyzję dotycząca wystawienia zwolnienia wystawiać ma wyłącznie lekarz, a do zadań asystenta ma należeć wyłącznie wprowadzanie danych do komputera. ZUS natomiast prowadzi szkolenia lekarzy oraz organizuje akcje informacyjne przeznaczone dla wszystkich użytkowników nowych zwolnień.

– Mamy przygotowane materiały dla pacjentów, lekarzy i pracodawców. Z naszych doświadczeń wynika, że ten system wszystkim przynosi więcej korzyści. Mogę z dużą dozą pewności stwierdzić, że za dwa lata nikt nie będzie wspominał papierowych zwolnień – mówi Zbigniew Zalewski, dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS.