niedziela, 29 kwietnia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

NFZ: SOR w Zdrojach z wcześniejszym dofinansowaniem!

Aktualności, Miasto, Zdrowie

W najbliższy wtorek,1 maja o północy, w szpitalu pediatrycznym w Zdrojach, dwa miesiące wcześniej niż planowano, ruszy Szpitalny Oddział Ratunkowy.  14-to łóżkowy SOR będzie funkcjonował  w tym samym miejscu co obecna Izba Przyjęć i na jej bazie.  Różnica polegać będzie na większej liczbie zatrudnionego personelu i prawie trzykrotnie wyższej stawce za całodobową gotowość niesienia pomocy.

Choć ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym pozwala na lądowanie śmigłowca  także przy szpitalu nieposiadającym SOR-u, to uruchomione dzięki podpisaniu umowy środki  finansowe pozwolą na efektywne korzystanie z lądowiska znajdującego się na dachu szpitalnego pawilonu.

Na 14-to łóżkowy  SOR  wraz z lądowiskiem przeznaczono środki publiczne w wysokości 10,5 mln zł (o czym informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). SOR W Zdrojach to dziewiąty w województwie szpitalny oddział ratunkowy. W Szczecinie są jeszcze  trzy: na Arkońskiej, w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy Unii Lubelskiej oraz w Zdunowie. Dwa ostanie dysponują również lądowiskami.

Pozostałe SOR-y udzielają świadczeń w Choszcznie, Gryficach, Koszalinie, Stargardzie i Szczecinku. Lotnicze Pogotowie wykorzystuje lądowiska przy SOR-ach w Gryficach, Koszalinie i Szczecinku oraz przy szpitalach nieposiadających SOR-u: w Świnoujściu i Wałczu.

Aneks do umowy na ten zakres świadczeń gwarantowanych został podpisany dzisiaj w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu. Wcześniejsze o dwa miesiące podpisanie umowy i uruchomienie oddziału ratunkowego możliwe było dzięki staraniom i woli współpracy wielu osób.

Ostatni, wpisany do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego SOR – w Drawsku Pomorskim, ma ruszyć, zgodnie z planem, 1 lipca 2018 roku.

Termin uruchomienia SOR w SPS ZOZ „ZDROJE” w lipcu 2018 roku został wpisany do Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego w 2017roku.  Podstawą były uzgodnienia podjęte w dniu 11 maja 2017r. podczas spotkania w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.  Wtedy pozytywnie zaopiniowano uruchomienie SOR-ów w Drawsku Pomorskim i  Zdrojach.  Podjęte podczas spotkania ustalenia dotyczyły również finansowania obu oddziałów ratunkowych – od 1 lipca  2018 roku.