środa, 2 maja 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Szpital Zdroje z mocniejszym zapleczem medycznym przy ul. Św. Wojciecha

Aktualności, Miasto, Zdrowie

Utrzymanie dotychczasowej opieki lekarzy specjalistów w budynku przy ul. Św. Wojciecha oraz przeniesienie do niego poradni rehabilitacji z obiektu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej zakłada koncepcja gospodarowania mieniem użytkowanym przez szpital w Zdrojach. Zarząd Województwa właśnie zapoznał się z planami lecznicy.

Skupienie jak największej liczby świadczeń zdrowotno-rehabilitacyjnych w jednym miejscu, zabezpieczenie opieki dla najmłodszych pacjentów zarówno w lewobrzeżnej jak i w prawobrzeżnej części miasta, ale również oszczędności w administracyjno-organizacyjnej działalności szpitala – to główne założenia koncepcji. Zarząd Województwa przyjął informację w tej sprawie. Teraz będzie można rozpocząć prace nad harmonogramem działań.

Otwarcie w styczniu br. w placówce przy ul. Mącznej dziecięcego SOR-u i lądowiska dla helikopterów oraz przeniesienie tam w ramach budowy Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem wszystkich szpitalnych oddziałów sprawiło, że w medycznym kompleksie przy ul. Św. Wojciecha zwolniła się powierzchnia. Dzięki nowej koncepcji zagospodarowania przez lecznicę Zdroje tej nieruchomości, do działających na parterze obiektu poradni pulmonologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej, położniczo-ginekologicznej, rentgenodiagnostycznej, leczenia muskowiscydozy i zeza, chirurgii ogólnej i medycyny sportowej, dołączyć ma z budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej opieka rehabilitacyjna. Pomieszczenia przy ul. Św. Wojciecha na wszystkich pozostałych kondygnacjach przeznaczone będą z kolei na dzierżawę pod działalność medyczną.

Uwolniona nieruchomość przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej zostałaby wystawiona na sprzedaż. Środki uzyskane ze sprzedaży mogłyby zasilić budżet na dalsze remonty i doposażenie budynku przy ul. Św. Wojciecha oraz modernizację Oddziału Psychiatrii przy ul. Mącznej.