środa, 16 maja 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Motorniczy i kierowcy uczą się jak traktować pasażerów

Aktualności, Miasto

Lepsze podejście do pasażerów i poprawa bezpieczeństwa. Rozpoczęły się dodatkowe kursy dla motorniczych.


Pierwsza grupa rozpoczęła zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników spółki Tramwaje Szczecińskie, zmniejszenie liczby kolizji oraz poprawa relacji z pasażerami.

Każdy z uczestników przejdzie 24 godzinny kurs pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla motorniczych”. Aby zapewnić ciągłości pracy motorniczych oraz zwiększyć efektywność ćwiczeń przeprowadzonych w trakcie szkolenia, będą się one odbywały w grupach 12-14 osobowych.

Kurs składa się w 3 modułów:

• przepisy o ruchu drogowym – interpretacje przepisów ruchu drogowego, przeciwdziałanie wypadkom,
• doskonalenie techniki jazdy – m.in. zatrzymanie pociągu szynowego na suchej
i mokrej powierzchni,
• pierwsza pomoc i relacje z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu drogowego – udzielanie pierwszej pomocy, zajęcia z psychologiem (emocje, określanie osobowości), zajęcia z pedagogiem (rozwiązywanie problemów motorniczy –pasażer).

Celem głównym szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udoskonalenie umiejętności w zakresie technik jazdy; uzyskanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

– W ramach zajęć przedstawione zostaną techniki radzenia sobie ze stresem oraz sposoby rozwiązywania konfliktów z pasażerem i innymi uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem trudniejszej sytuacji kobiet w zakresie radzenia sobie z przemocą fizyczną i dyskryminującymi zachowaniami – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – Na zakończenie kursu każdy uczestnik przystąpi do testu wiedzy z budowy i eksploatacji pojazdu szynowego oraz przepisów ruchu drogowego.

W latach 2011-2012, 222 motorniczych zatrudnionych w Spółce Tramwaje Szczecińskie zostało przeszkolonych w powyższym zakresie. Efektem wdrożenia programu szkolenia była znacząca poprawa bezpieczeństwa.

– W roku 2017 doszło do 278 zdarzeń z udziałem tramwajów, z czego zdecydowana większość bo 244 z winy obcej – mówi Hanna Pieczyńska. – Liczymy na to, że po szkoleniu uda się niebezpieczne sytuacje jeszcze zmniejszyć i poprawić relacje z pasażerami.

Tramwaje Szczecińskie przeszkolą 207 motorniczych w zakresie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla motorniczych”. Środki na sfinansowanie szkoleń zostały pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Całkowity koszt szkoleń wynosi 129 027,24 zł, a dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 100 000,00 zł, co stanowi 77,5%. Szkolenia będą realizowane w miesiącach maj – grudzień 2018.