piątek, 25 maja 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Gdyby doszło do ataku terrory tycznego to w szpitalu w Zdrojach są na niego gotowi

Aktualności, Miasto, Zdrowie

W Szpitalu w Zdrojach odbyły się ćwiczenia mające zapobiec ewentualnym zagrożeniom zewnętrznym. Okazało się, że pracownicy szpitala, a także pacjenci są świetnie przygotowani.

Pracownik punktu informacyjnego szpitala „Zdroje” odebrał telefon, w którym osoba poinformowała o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szpitala „Zdroje”. O zaistniałym zagrożeniu niezwłocznie powiadomiono Dyrektora Naczelnego szpitala, Łukasza Tyszlera oraz policję. W czasie prowadzonej akcji poszukiwawczej ustalono, że w pawilonie administracji zauważono pozostawiony pakunek niewiadomego pochodzenia. Na miejsce przybyli pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie. W trakcie prowadzonych działań użyli między innymi psa, którego zachowanie wskazało na obecność materiałów wybuchowych w znalezionej paczce. Dyrektor szpitala, po konsultacji z kierującym akcją przedstawicielem policji, zarządził natychmiastową  ewakuację osób przebywających w budynku i sąsiednich pawilonów. Potencjalny teren rażenia ogrodzono taśmami. Policjanci zabezpieczyli ładunek i przy pomocy specjalistycznego sprzętu umieścili go w beczce pirotechnicznej, a następnie wywieźli ładunek poza teren szpitala w celu jego neutralizacji.

Tak wyglądały ćwiczenia na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego na terenie szpitala „Zdroje”, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,  kierownictwo szpitala „Zdroje” oraz funkcjonariuszy policji. Ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele z V Pułku Inżynieryjnego jednostki Wojska Polskiego w Podjuchach. Po zakończeniu ćwiczenia praktycznego funkcjonariusz policji przeprowadził dla pracowników szpitala szkolenie teoretyczne z zakresu postępowania w przypadku zagrożenia działaniami terrorystycznymi.