poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Nowe autobusy elektryczne dla Szczecina. 11 w 3 lata

Aktualności, Miasto

Miasto Szczecin ma już dofinansowanie na zakup 6 autobusów elektrycznych w ramach programu Gepard.

Projekt Gminy Miasto Szczecin pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup  autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin” jako jeden z pięciu w skali kraju został wybrany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  do dofinansowania i realizacji. W ramach dofinansowania Szczecin otrzyma 6 mln zł z NFOŚiGW na zakup 6 nowych autobusów elektrycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 18 450 000,00 zł

Autobusy zakupione w ramach tego projektu pojawią się na ulicach Szczecina na początku 2020 roku.

Przypomnijmy, że miasto otrzymało już dofinansowanie na zakup 5 autobusów elektrycznych w ramach działania Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.