piątek, 22 czerwca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Bankowcy dla edukacji – umowa o współpracy podpisana

Aktualności, Biznes, Miasto

Szczecin, jako jedno z 16 miast wojewódzkich, dołączył do programu edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”. W czerwcu porozumienie w tej sprawie podpisali Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Kokot – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. W ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, Warszawski Instytut Bankowości współpracuje z ponad 300 instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Patronatu tej inicjatywie udzielił m.in. Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin RP.

Ponad 400 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w Polsce.
W dniu 8 czerwca br. do tego grona dołączyła Gmina Miasta Szczecin, która oficjalnie przystąpiła do współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami”, razem z Gminą Miasta Szczecina są Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Przedstawiciele stron porozumienia zgodnie podkreślają, że nabywanie podstawowych umiejętności pozwalających na sprawne orientowanie się w meandrach finansów osobistych, oszczędzania czy inwestowania jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości zarówno małych, lokalnych społeczności jak i wszystkich obywateli.

– Znaczenie edukacji ekonomicznej dla funkcjonowania we współczesnym świecie jest trudne do przecenienia. Rozwojowi tej idei służy Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, zainicjowany przez Związek Banków Polskich. Jego celem jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, dotyczącej m.in. podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, obrotu bezgotówkowego, świadomości wzajemnych zobowiązań czy znaczenia uniwersalnych praw ekonomii. To dotyczy każdego bez względu na wykształcenie, wiek czy miejsce zamieszkania, szczególnie w obliczu trwającej rewolucji cyfrowej. Cieszymy się, że Szczecin dołączył do kilkuset innych jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Jak podkreślają organizatorzy skala Programu BdE, zainicjowanego w czerwcu 2016 r., rośnie z miesiąca na miesiąca m.in. dzięki aktywności polskich samorządów. W ramach działań w samym tylko roku 2017, na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 2 000 lekcji z zakresu wiedzy o finansach i bankowości, w których udział wzięło ponad 50 000 uczniów. Wśród prowadzonych wspólnie z gminami aktywności, oprócz lekcji znajdują się m.in. debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

Ważnym elementem działań są również te dedykowane osobom starszym, a realizowane we współpracy z lokalnymi klubami seniora czy Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Dołączyć do tego należy również prowadzone regularnie wykłady i ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim, w tym ponad 120 uczelniami w całej Polsce oraz stałe działania informacyjno-edukacyjne (jak m.in. filmy edukacyjne czy poradniki) w największych mediach ogólnopolskich, samorządowych, studenckich czy szkolnych.