czwartek, 12 lipca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Będzie drożej, ale podobno są chętni do budowania

Aktualności, Miasto

Spółka Inwestycje Miejskie Aquapark prowadzi dialog techniczny i zamyka inżynierię finansową Nowej Gontynki.

Firmy PORR oraz Prefabrykat zgłosiły swój udział w dialogu technicznym, którego celem jest przygotowanie przetargu na budowę szczecińskiego Aquaparku – Fabryki Wody. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków przyszłej umowy. Rozmowy oraz uzgodnienia pozwolą poznać oczekiwania firm budowlanych i tym samym lepiej przygotować kompleksową ofertę przetargową.

Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec okresu wakacyjnego.

Finansowanie inwestycji

Wraz z finalnymi przygotowaniami do przetargu miasto domyka również inżynierię finansową inwestycji, która realizowana będzie na zasadach Project Finance (charakterystycznej dla finansowania projektów przemysłowych, jak również usług publicznych). Realizacja takiego projektu odbywa się przy udziale specjalnej spółki celowej, która zaciąga kredyt na inwestycję w banku.

Nakłady na prace projektowe i budowę zostały oszacowane na kwotę około 150 mln zł. Uwzględniają one aktualizowane kosztorysy inwestorskie, które wynikają z prawa zamówień publicznych i są konieczne do uruchomienia procedur przetargowych. Jest to również związane z aktualną sytuacją na rynku budowlanym oraz rosnącymi cenami materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. Łączne nakłady na inwestycję wyniosą 173 mln zł (w tym wartość gruntów wniesionych aportem). Wymaga to zaciągnięcia kredytu w wysokości: 148 mln zł.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, radni uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne podjęli decyzję o corocznym dokapitalizowaniu Spółki Fabryka Wody, co pozwoli na spłatę przyszłych zobowiązań. Roczne dokapitalizowania zostały oszacowane na podstawie analiz finansowych przygotowanych przez ekspertów finansowych.

Łączne wsparcie realizacji projektu z budżetu Miasta pokryje zwrot kredytu oraz odsetki, i wyniesie w latach 2021-2040: 195 mln zł. Łączne wydatki z budżetu Miasta wraz z wcześniej poniesionymi kosztami na przygotowanie inwestycji wyniosą 209,7 mln zł.