niedziela, 29 lipca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Najbardziej zielone miejsce Szczecina będzie jeszcze piękniejsze

Aktualności, Kultura i rozrywka, Miasto

Aleje spacerowe, altany, pomosty, tablice dydaktyczne oraz nowe nasadzenia – Miasto rozpoczęło realizację projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności”.

Rozpoczyna się rewitalizacja 18 hektarów terenu wokół Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim, która ma na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochronę bioróżnorodności w tym rejonie.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną alejki i drogi leśne, co stworzy doskonałe warunki do pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Przygotowane w ten sposób trasy utworzą tematyczne szlaki przyrodniczo–dydaktyczne. Wzdłuż nich staną obiekty małej architektury, między innymi altany i ławki oraz tablice z informacjami na temat otaczającej nas przyrody.

Uzupełnieniem programu edukacyjnego będzie ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat – tzw. „zielona klasa” oraz placem wyposażonym w terenowe gry edukacyjne i urządzenia do zabawy.

Całość została zaplanowana tak, aby nie tylko umożliwić spacery mieszkańcom Szczecina, ale przede wszystkim chronić cenne stanowiska przyrodnicze rodzimych gatunków chronionych roślin.

Z okolicy usunięte zostaną rośliny inwazyjne, które ograniczają różnorodność biologiczną tego terenu jak: niecierpek gruczołowaty i drobnokwiatowy, pokrzywa zwyczajna, śnieguliczka biała, dereń rozłogowy, czeremcha amerykańska.

Nowe alejki prowadzone będą po śladach istniejących ścieżek i duktów leśnych, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w istniejącą roślinność. Teren zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych, umożliwiających bytowanie ptakom i owadom. Na drzewach zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów.

Prace pielęgnacyjne i porządkowe w drzewostanie i zieleni realizowane będą na podstawie studium przyrodniczego opracowanego dla Syrenich Stawów oraz programu ochrony przyrody dla lasów miejskich Szczecina, pod nadzorem leśników oraz inspektorów nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nad inwestycją czuwają także ornitolodzy i chiropterolodzy. Miasto do współpracy przy projekcie zaprosiło również dendrologów i botaników ze szczecińskich uczelni.

Rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego możliwa będzie dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej pn. „Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński”. Koszt tej inwestycji to ok. 7,5 mln zł. Termin jej realizacji to koniec października.